Jak přihlásit novou mzdovou účtárnu

pokladna.jpgPro ty zvás, kteří by potřebovali někdy vědět, jak zřídit novou mzdovou účtárnu související s nově vznikající provozovnou pod stejným IČ k již stávající  hlavní provozovně, mám pár rad, jak postupovat. Sama jsem se s tímto problémem setkala poprvé a jak již známe z jednání  našich institucí, opět to není procházka růžovým sadem a každý z úřadů klasicky vyžaduje něco jiného. Krom tohoto problému jsem ještě řešila převod některých zaměstnanců ze stávající na novou provozovnu. Tento problém rozeberu dále také.  Pro všechny informace klikněte na celý článek.

 

 

Správa sociálního zabezpečení (aneb "sociálka")

Pro úřad správy sociálního zabezepčení vyplníte formulář "Přihláška do rejstříku organizací - zúčtovatelů pojistného a dávek nemocenského pojištění". V horní části první stránky formuláře vyplníte novou mzdovou účtárnu, ve spodní části pak účtárnu hlavní (tedy původní).   Na druhé straně pak véceméně to samé zopakujete (opět opíšete obě dvě - nebo více - provozovny). K přihlášce by měla být přiložena i kopie výpisu z obchodního rejstříku. Ještě dodávám, že přihláška patří na úřad místně příslušný k hlavní účtárně.

Pokud potřebujete převést zaměstnance z hlavní provozovny na novou, musíte dále ještě vytvořit seznam zaměstnanců, kteří se budou převádět, u každého zaměstnance pak uvedete jeho jméno, příjmení, rodné číslo a druh činnosti (tedy klasicky 0 pro první pracovní poměr, 1 pro druhý pracovní poměr, 2 pro třetí pracovní poměr, 3 pro DPČ, atd.) + od kdy dané zaměstnance převádíte.

Přihláška ke stažení: rtf

Finanční úřad

S finančním úřadem je to trošku komplikovanější. Zde vyplníte formulář "Přihláška k registraci pro plátcovy pokladny".  Přihláška samotná až tak obtížná k vyplnění není, akorát pokud nese přihlášku na úřad někdo jiný než osoba pověřená jednat v daňových záležitostech, musí mít dotyčný u sebe plnou moc, která je osobou pověřenou jednat v daňových záležitostech podepsaná, případně, pokud to tak máte ve výpisu z obchodního rejstříku, musí být jak plná moc, tak i přihláška samotná podepsána ještě dalším členem (např. předsedou správní rady).  K přihlášce přiložíte kopii osvědčení o registraci z finančního úřadu místě příslušného k hlavní účtárně.

Dalším úskalím je to, že nová provozovna se přihlašuje jako plátcova pokladna u finančního úřadu místně příslušného k nové mzdové účtárně. S tím souvisí i problémy s převodem zaměstnanců z původní provozovny do provozovny nové. Tuto skutečnost sice na žádném z finančních úřadů nemusíte hlásit, ale jak mi bylo sděleno na Finančním úřadu pro Prahu 4, roční zúčtování záloh na dani se musí dělat pro pořevedené zaměstnance za dobu, kdy pracovali v původní provozovně, v její mzdové účtárně a za dobu, kdy pracovali v provozovně nové, v nové mzdové účtárně.

Přihláška ke stažení: pdf

Zdravotní pojišťovny

U zdarvotních pojišťoven opět vyplňujete formulář, tentokrát klasicky formulář "Přihláška zaměstnavatele - plátce pojistného".  Na této přihlášce není nic obtížného, jen si dejte pozor, co vyplňujete do kolonky "číslo vnitřní organizační jednotky". Toto číslo totiž budete používat za IČ při platbě pojistného (tedy jako variabilní symbol bude IČ+číslo vnitřní organizační jednotky). Doporučuji zachovat pro hlavní mzdovou účtárnu IČ+00, pro další mzdovou účtárnu pak IČ+01).  Opět zde přiložíte kopii výpisu z obchodního rejstříku.

Při převodu zaměstnanců zde platí, že musíte odhlásit zaměstnance z hlavní mzdové účtárny (právě pod již zmíněným IČ+00) a znovu přihlásit pod IČ+01. 

Přihláška pro VZP ke stažení: pdf

Přihláška pro OZP ke stažení: pdf 

TOPlist